<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <!--[if gte mso 9]> <xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml> <![endif]--> <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1"> <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge"><!--<![endif]--> <title></title> <style type="text/css">@media only screen and (min-width:640px){.u-row{width:620px!important}.u-row .u-col{vertical-align:top}.u-row .u-col-100{width:620px!important}}@media (max-width:640px){.u-row-container{max-width:100%!important;padding-left:0!important;padding-right:0!important}.u-row .u-col{min-width:320px!important;max-width:100%!important;display:block!important}.u-row{width:100%!important}.u-col{width:100%!important}.u-col>div{margin:0 auto}}body{margin:0;padding:0}table,td,tr{vertical-align:top;border-collapse:collapse}p{margin:0}.ie-container table,.mso-container table{table-layout:fixed}*{line-height:inherit}a[x-apple-data-detectors=true]{color:inherit!important;text-decoration:none!important}table,td{color:#000}#u_body a{color:#000;text-decoration:underline}</style> </head> <body class="clean-body u_body"style="margin:0;padding:0;-webkit-text-size-adjust:100%;background-color:#fff;color:#000"> <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]--> <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]--> <table id="u_body"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;min-width:320px;Margin:0 auto;background-color:#fff;width:100%"cellpadding="0"cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="display:none!important;visibility:hidden;mso-hide:all;font-size:1px;color:#fff;line-height:1px;max-height:0;max-width:0;opacity:0;overflow:hidden"> SPoD Ekim ay1nda neler yapt1? </td> </tr> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://spod.org.tr/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1699623448520-Logo%20-%20Renkli.png"alt="Image"title="Image"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:43%;max-width:258px"width="258"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #fcf8e6;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#fcf8e6;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <!--[if mso]><table width="100%"><tr><td><![endif]--> <h1 style="margin:0;color:#3598db;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word;font-size:22px;font-weight:400"><p><span><span><span><strong> Haklar1m1z iin Demokratik 0ttifak  bulu_mas1n1n ncsn 0zmir'de </strong></span></span></span><span><span><span><strong>dzenledik!</strong></span></span></span></p></h1> <!--[if mso]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://spod.org.tr/haklarimiz-icin-demokratik-ittifak-bulusmasinin-ucuncusunu-izmirde-duzenledik/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1704706326705-11.png"alt="Image"title="Image"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:left"><strong> Haklar1m1z iin Demokratik 0ttifak  bulu_malar1na devam ediyoruz. Getiimiz aylarda <a rel="noopener"href="https://spod.org.tr/haklarimiz-icin-demokratik-ittifak-bulusmasi-kapsaminda-mersindeydik/"target="_blank">Mersin</a> ve <a rel="noopener"href="https://spod.org.tr/haklarimiz-icin-demokratik-ittifak-bulusmasinin-ikincisini-diyarbakirda-duzenledik/"target="_blank">Diyarbak1r</a> da dzenlediimiz  Haklar1m1z iin Demokratik 0ttifak etkinliinin ncsn 9 Aral1k'ta 0zmir de demokratik kitle rgtleri ve sivil toplum rgtlerinin kat1l1m1yla gerekle_tirdik.</strong></p> <p style="line-height:140%;text-align:left">ada_ Hukukular Dernei nin salonunda gerekle_tirdiimiz etkinlie Kad1n Savunma A1, Direni_in Renkleri, Mlteci Dayan1_ma Dernei, Trkiye 0_i Partisi, Toplumsal zgrlk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 0zmir temsilcileri kat1ld1.</p> <p style="line-height:140%;text-align:left">Trkiye nin iinde bulunduu otoriter siyasi yap1s1, iktidar blounun yaratt11 politik iklim ve kutupla_t1rma siyaseti ve seim deerlendirmesi ile ba_lad11m1z bulu_ma gncel politik sorunlar1 ve LGBT0+ lar1n hedefe konulduu nefret siyasetinin nas1l tersine evrileceine dair tart1_malarla devam etti.</p> <p style="line-height:140%;text-align:left">Tart1_malarda son y1llarda demokratik kurumlar1n bask1lanmas1 kurumlar taraf1ndan retilen politikalardan rgtlenme srelerine etki ederken e_it temsiliyet sorunu da yaratt11 konu_uldu. Demokratik bir alan1n yarat1lmas1 iin bugne kadar kurduumuz dayan1_ma biimlerinin art1k ayr1mc1l1k ve e_itsizlik kar_1s1nda yetersiz kald11 da bu tart1_malar aras1ndayd1. Politika alanlar1n1n geni_lemesi iin kurumlar1n ierdii kimliklerin de kesi_imsel olmas1 gerektii vurguland1.</p> <p style="line-height:140%;text-align:left">Bulu_may1 nmzdeki dnemde haklar1m1za ynelecek tehdit ve sald1r1lara kar_1 olanaklar1m1z, kapasitemiz, aralar1m1z ve rgtlenme ve yerelden ulusala yeni mcadele stratejilerimiz zerine birlikte tart1_arak sonland1rd1k.</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <!--[if mso]><style>.v-button {background: transparent !important;}</style><![endif]--> <div align="center"> <!--[if mso]><v:roundrect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" href="https://spod.org.tr/haklarimiz-icin-demokratik-ittifak-bulusmasinin-ucuncusunu-izmirde-duzenledik/" style="height:37px; v-text-anchor:middle; width:171px;" arcsize="11%" stroke="f" fillcolor="#0cbce4"><w:anchorlock/><center style="color:#FFFFFF;"><![endif]--> <a href="https://spod.org.tr/haklarimiz-icin-demokratik-ittifak-bulusmasinin-ucuncusunu-izmirde-duzenledik/"target="_blank"class="v-button"style="box-sizing:border-box;display:inline-block;text-decoration:none;-webkit-text-size-adjust:none;text-align:center;color:#fff;background-color:#0cbce4;border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;width:auto;max-width:100%;overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;word-wrap:break-word;mso-border-alt:none;font-size:14px"> <span style="display:block;padding:10px 20px;line-height:120%"><span style="font-size:14px;line-height:16.8px">Detayl1 bilgi iin t1kla!</span></span> </a> <!--[if mso]></center></v:roundrect><![endif]--> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table height="0px"align="center"border="0"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;border-top:1px solid #bbb;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%"> <tbody> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top;font-size:0;line-height:0;mso-line-height-rule:exactly;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #fcf8e6;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#fcf8e6;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://spod.org.tr/danisma-hatti/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1704812520840-599601.jpg"alt="Image"title="Image"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://spod.org.tr/mesafesiz-sohbetler/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1704812565086-999185.jpg"alt="Image"title="Image"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://spod.org.tr/pazar-sohbetleri/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1704812596895-475545.jpg"alt="Image"title="Image"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://spod.org.tr/sunayla-diyar-diyar-pazar-sohbetleri-3-aralikta-kocaelinde/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1704885044127-sunayla%20kocaeli.jpg"alt="Image"title="Image"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #fcf8e6;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#fcf8e6;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table height="0px"align="center"border="0"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;border-top:1px solid #bbb;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%"> <tbody> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top;font-size:0;line-height:0;mso-line-height-rule:exactly;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="font-size:14px;color:#57c21c;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><span style="font-size:22px;line-height:30.8px"><strong>Y1lba_1nda bizimle dayan1_man1z iin termos, ajanda ve e-kartlar1m1z sat1_a 1kt1!</strong></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #fcf8e6;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#fcf8e6;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://spod.org.tr/wp-content/uploads/2023/12/spod2024katalog2.pdf"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1704810058064-aral1k%20etkinlikler%20(2).png"alt="Image"title="Image"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:left">Bu sene bizi ok yordu, deprem, seimler, hak ihlalleri derken nefes nefese aral1ks1z bir mcadele ierisinde youn bir 2023 geirdik. Ancak y1lmad1k, haklar1m1zdan vazgemedik birbirimize tutunarak bu seneyi tamamlad1k.<br>Bu y1l1n yoruculuunu arkam1zda b1rak1rken Gkku_a1 Dkkan1'ndan sizlere zel haz1rlad11m1z 2024 ajandas1 ve termoslar1m1zla yan1n1zday1z!  Dur bir nefes al mesaj1yla haz1rlad11m1z ajanda ve termosumuz ile kendinize ve sevdiklerinize tm y1l onlarla olacak bir hat1rlat1c1 hediye edebilirsiniz!<br>Bu zel ajanda ve termoslarla, sevdiklerinize sadece hediye vermekle kalmayacak, ayn1 zamanda insan haklar1 mcadelemizde sesimize ses, gcmze g katm1_ olacaks1n1z.<br><strong>rnler hakk1nda detayl1 bilgi almak iin yukar1daki grsele t1klayabilir veya isletme@spod.org.tr adresine mail atabilirsiniz.</strong></p> <p style="line-height:140%;text-align:left"><strong>Sipari_ vermek iinse isletme@spod.org.tr adresine mail atabilir veya <a rel="noopener"href="https://www.instagram.com/postaneistanbul/"target="_blank">Postane</a> iindeki <a rel="noopener"href="https://www.instagram.com/postaneshop/"target="_blank">Postane Dkkan</a>'1 ziyaret edebilirsiniz! Dayan1_mayla, sal1kl1 ve mutlu bir 2024 dileriz! </strong><؄</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #fcf8e6;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#fcf8e6;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="font-size:14px;color:#0abde5;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center"><span style="font-size:22px;line-height:30.8px;color:#f1c40f"><strong>1 Aral1k Dnya AIDS Gn kapsam1nda neler yapt1k?</strong></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://spod.org.tr/saygiyla-onurla-kaygiyla-1-aralik-dunya-aids-gunu-kutlu-olsun/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1704707266029-1-Aralik-Dunya-AIDS-Gunu-web-2.png"alt="Image"title="Image"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:left">1 Aral1k Dnya AIDS Gn'nn temel amac1 HIV fark1ndal11n1 art1rmak ve AIDS ile balant1l1 sal1k komplikasyonlar1ndan hayat1n1 kaybedenleri anmak. Bu y1l UNAIDS in 1 Aral1k iin belirledii tema: Let Communities Lead! (B1rak1n Topluluklar Yolu As1n!)</p> <p style="line-height:140%;text-align:left">Bu kapsamda 1 Aral1k'ta  HIV ile Ya_ayan LGBT0+'lar1n Mcadelesini rgtlemek etkinliini dzenledik. Etkinliin ilk oturumunda HIV ile ya_ayanlar1n rgtlenirken ya_ad1klar1 sorunlar, ikinci oturumunda gnmzde nas1l rgtlenebileceimiz zerine konu_tuk. <strong>Bu y1l da kimseyi geride b1rakmadan, merkeze HIV ile ya_ayanlar1 alarak rgtlenmeye, znelerle konu_maya devam ediyoruz! Kat1lan herkese ok te_ekkr ederiz!</strong> <:</p> <p style="line-height:140%;text-align:left"></p> <p style="line-height:140%;text-align:left"><strong>1 Aral1k #DnyaAIDSGn a1klamam1z1 web sitemizden <a rel="noopener"href="https://spod.org.tr/saygiyla-onurla-kaygiyla-1-aralik-dunya-aids-gunu-kutlu-olsun/"target="_blank">okuyabilirsiniz</a>!</strong></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="font-size:14px;color:#db2485;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><span style="font-size:22px;line-height:30.8px"><strong><span style="line-height:19.6px">Aral1k ay1 boyunca kat1ld11m1z etkinlikler</span></strong></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://spod.org.tr/25-kasim-kadina-yonelik-siddete-karsi-uluslararasi-mucadele-gunu-aciklamasi/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1704807039290-aral1k%20etkinlikler.png"alt="Image"title="Image"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <ol> <li style="line-height:19.6px;text-align:left"><strong>6 Aral1k ta 0stanbul niversitesi nin Uluslararas1 Hukuk Kulb nn (0LSA) Mze Gazhane de dzenledii </strong> <a rel="noopener"href="https://www.instagram.com/ilsaistanbul/p/C0PN6aPIUkX/?next=%2Ftzinakolovou%2F&hl=ja&img_index=1"target="_blank">LGBT0+lara Ynelik Nefret ve Ayr1mc1l1a Hukuki ve Psikolojik Yakla_1m Paneli</a> nde Hukuk ve Adalete Eri_im koordinatrmz Sena Y1lmaz ve Ruh Sal11 Koordinatrmz zgn Ye_iltepe de konu_tu.</li> <li style="line-height:19.6px;text-align:left"><strong>7 Aral1k'ta Almanya Konsolosluu, 0sve Konsolosluu ve Hollanda Konsolosluu 0nsan Haklar1 Panelleri etkinlii dzenledi. </strong>Bu etkinliin "Gkku_a1 iin Mcadele: LGBT0+ Haklar1n1 Savunmak" ba_l1kl1 oturumunda Genel Koordinatrmz Oulcan Yediveren Trkiye'deki durumu ve LGBT0+'lar1n mcadele pratiklerini anlatt1.</li> <li style="line-height:19.6px;text-align:left">Fransa n1n LGBT+ Haklar1 Elisi Jean-Marc Berthon u Trkiye ziyareti s1ras1nda derneimizin ofisinde a1rlad1k. Gr_mede, yrttmz al1_malar, Trkiye de LGBT0+ haklar1n1n durumu, gncel siyasi geli_meler, yarg1 dzeni, olas1 anayasa dei_iklii ve LGBT0+ rgtlerinin finansman zorluu gibi konular hakk1nda konu_tuk.</li> <li style="line-height:19.6px;text-align:left">SU Gender'1n 9-10 Aral1k ta gerekle_tirdii "<a rel="noopener"href="https://gazetesu.sabanciuniv.edu/tr/turkiyede-cinsiyet-calismalari-uluslararasi-konferansi-9-10-aralikta-istanbulda#:~:text=Anasayfa-,T%C3%BCrkiye'de%20Cinsiyet%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%20Uluslararas%C4%B1%20Konferans%C4%B1%209%2D10%20Aral%C4%B1k',%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%20Uluslararas%C4%B1%20Konferans%C4%B1'n%C4%B1%20d%C3%BCzenliyor."target="_blank">Trkiye'de Cinsiyet al1_malar1 Uluslararas1 Konferans1</a>"nda Genel Koordinatrmz Oulcan Yediveren ve Proje Koordinatrmz Berfin Atl1 "Toplumsal Cinsiyet Kar_1t1 Anlat1lar1 Bozmak iin Yeni 0ttifaklar" projesinin bulgular1n1 payla_t1. Yediveren ve Atl1, yapt11 sunumda insan haklar1n1 hedefine alan bu harekete kar_1 ittifak rmenin imkanlar1 stne tart1_t1.</li> <li style="line-height:19.6px;text-align:left">18 Aral1k'ta Kad1ky Sreyya Operas1 nnde Af rgt, 17 May1s Dernei, Kaos GL, Lambdaistanbul, Kad1n1n 0nsan Haklar1 Dernei, Sivil Alan Ara_t1rmalar1 Dernei, Hak 0nisiyatifi, Kad1n1n Zaman1 Dernei, Ya_am Bellek zgrlk Dernei ile dzenlediimiz bas1n a1klamas1nda, Filistin'deki sava_a ve i_gale kar_1 <a rel="noopener"href="https://www.instagram.com/p/C1ENPXHoVKh/?next=%2Ftzinakolovou%2F&amp;hl=ja&amp;img_index=1"target="_blank">#Ate_kesHemen</a> talebimizi yineledik. Filistin halk1n1n haklar1 iin mcadelemizi bytyoruz!</li> <li style="line-height:19.6px;text-align:left">Sosyal Hizmet Koordinatrmz Betl Asker Trk Alman niversitesi LGBTIQ+ Dayan1_ma Topluluu rencileri ile LGBT0+ Temel Kavramlar atlyesi dzenledi. Tm kat1l1mc1lara te_ekkr ederiz!</li> <li style="line-height:19.6px;text-align:left">Sosyal Hizmet Koordinatrmz Betl Asker 17 May1s Dernei'nin dzenledii <a rel="noopener"href="https://www.17mayis.org/haber-duyuru/16-sehirden-avukat-sosyal-hizmet-uzmani-ve-psikologlar-guclenme-konferansimizdaydi-12-12-2023"target="_blank">Glenme Program1 Konferans1</a> na kat1ld1. Etkinliin ilk gnnde "Deprem ve Lubunyalar," "Aileler dei_ir mi?" "Nefret Sylemi, Dijital ^iddet in LGBT0+lara Yans1malar1" gibi konular zerine konu_uldu. 0kinci gn ise "Cinsiyet Uyum Sreci","LGBT0+ lar ve Yoksulluk" ile  Glenme Program1: Kapan1_ ve Rapor Sunumu yap1ld1.</li> <li style="line-height:19.6px;text-align:left">21 Aral1k'ta <a rel="noopener"href="https://www.instagram.com/p/C0_zDzlo8FF/"target="_blank">zyein LGBT0Q+ Kulb</a>'nn davetiyle Ynetim Kurulu ba_kan1m1z Halim K1r'1n kat1ld11 etkinlikte, Cumhuriyetin 100. y1l1nda Trkiye LGBT0+ hareketinin tarihi ve geli_imi zerine konu_uldu. Sunumun ard1ndan mcadelenin toplumsal ve siyasal alana yans1malar1 kat1l1mc1larla birlikte tart1_1ld1. <strong>Etkinliklerimize kat1lan herkese ok te_ekkr ederiz! <@</strong></li> </ol> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table height="0px"align="center"border="0"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;border-top:1px solid #bbb;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%"> <tbody> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top;font-size:0;line-height:0;mso-line-height-rule:exactly;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #fcf8e6;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#fcf8e6;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:13px 10px 10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1700146241331-388341.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #fcf8e6;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#fcf8e6;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px 10px 20px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"><span style="font-size:16px;line-height:22.4px">SPoD'un etkinliklerinden, gnll ar1lar1ndan ve savunuculuk al1_malar1ndan ayl1k olarak haberdar olmak isterseniz bltenimize abone olabilirsiniz!</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"><span style="font-size:16px;line-height:22.4px">KVKK metnimize <a rel="noopener"href="https://spod.org.tr/kvkk/"target="_blank">buradan</a> gz atabilirsiniz.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"><span style="font-size:16px;line-height:22.4px">Ayr1ca tm sosyal medya hesaplar1m1za a_a1daki sembollere t1klayarak eri_ebilirsiniz.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <!--[if mso]><style>.v-button {background: transparent !important;}</style><![endif]--> <div align="center"> <!--[if mso]><v:roundrect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" href="https://joinbox.today/landing/654b7a2738b3a30001ffc607/65567892a02336000177c0a1" style="height:37px; v-text-anchor:middle; width:153px;" arcsize="11%" stroke="f" fillcolor="#db2485"><w:anchorlock/><center style="color:#FFFFFF;"><![endif]--> <a href="https://joinbox.today/landing/654b7a2738b3a30001ffc607/65567892a02336000177c0a1"target="_blank"class="v-button"style="box-sizing:border-box;display:inline-block;text-decoration:none;-webkit-text-size-adjust:none;text-align:center;color:#fff;background-color:#db2485;border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;width:auto;max-width:100%;overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;word-wrap:break-word;mso-border-alt:none;font-size:14px"> <span style="display:block;padding:10px 20px;line-height:120%"><span style="line-height:16.8px">Bltene Abone Ol!</span></span> </a> <!--[if mso]></center></v:roundrect><![endif]--> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#1888e4"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #1888e4;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:20px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="font-size:14px;color:#fff;line-height:200%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:200%;text-align:center">Copyright 2023. Tm haklar1 sakl1d1r.<br>Sosyal Politika, Cinsiyet Kimlii ve Cinsel Ynelim al1_malar1 Dernei (SPoD), 0stanbul Trkiye</p> <p style="line-height:200%;text-align:center">0212 292 4802<br>(Mesai saatlerimiz resmi tatiller hari hafta ii 10.00-13.30 ve 14.30-18.00 saatleri aras1ndad1r.)</p> <p style="line-height:200%;text-align:center">info@spod.org.tr</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div align="center"> <div style="display:table;max-width:351px"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="351" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:351px;"><tr><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 12px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:12px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.facebook.com/spodlgbti"title="Facebook"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/facebook.png"alt="Facebook"title="Facebook"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 12px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:12px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://twitter.com/spodlgbti"title="X"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/x.png"alt="X"title="X"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 12px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:12px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.linkedin.com/company/spodlgbti/"title="LinkedIn"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/linkedin.png"alt="LinkedIn"title="LinkedIn"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 12px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:12px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.instagram.com/spodlgbti/"title="Instagram"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/instagram.png"alt="Instagram"title="Instagram"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 12px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:12px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://t.me/spodlgbti"title="Telegram"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/telegram.png"alt="Telegram"title="Telegram"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 12px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:12px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.tiktok.com/@spodlgbti"title="TikTok"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/tiktok.png"alt="TikTok"title="TikTok"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 12px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:12px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://open.spotify.com/user/6f26sk15x31m9hxi1849zlteb"title="Spotify"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/spotify.png"alt="Spotify"title="Spotify"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:0"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://info@spod.org.tr"title="Email"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/email.png"alt="Email"title="Email"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if mso]></div><![endif]--> <!--[if IE]></div><![endif]--> </body> </html>